Usługi geodezyjne

Naszym celem jest profesjonalne wykonanie pracy i zadowolenie klienta.

Usługi kartograficzne i podziały nieruchomości:

 •  tworzenie map do celów projektowych (analogowych i numerycznych),
 •  tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych oraz zasadniczych (analogowych i numerycznych),
 • pomiary techniką GPS,
 • obsługa geodezyjna inwestycji,
 • pomiary realizacyjne i powykonawcze,
 • podziały działek i nieruchomości,
 • sporządzanie dokumentacji do celów prywatnych,
 • wznowienia granic,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • scalanie i wymiany gruntów pod budownictwo,
 •  modernizacja ewidencji gruntów.

Firma Techmiar wciąż się rozwija i poszerza zakres usług geodezyjno-kartograficznych.